Ara
Anot Dolgu Malzemesi


Anot Yatağı Dolgu Malzemesi

Anotlar, elektriksel dirençlerini azaltmak ve polarizasyonlarını önlemek amacıyla bir iletken dolgu içine yerleştirilerek kullanılır. İletken dolgu toplam anot yatağı direncini düşük tutmak, akım yayınımını iyileştirmek, anot ömrünü uzatmak ve ortama gaz geçişini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Metalürjik kok ve kalsine petrol koku Katodik Koruma sistemlerinde kullanılan iletken dolgu tipleridir.

Düşük maliyette en iyi performansı veren yüksek kalitedeki metalurjik kok farklı hacimsel ölçütlerde kullanılabilir. İletken dolguya absorbsiyonu arttırmak amacıyla sönmüş kireç katılabilir. Kok tozu maksimum tane çapı 10 mm ve 100 no’ lu elekten geçen kısım (toz) % 5’ den az olacak şekilde granülometreye sahip, anot yatağında direnci düşürmek amaçlı olarak elektrik özgül direnci (rezistivitesi) 50 ohm.cm’ den büyük olmayan dolgu malzemesidir.

Kalsine petrol kokundan hazırlanan kok dolgu, toprak ile dolgu temasında ana gereksinimlerin karşılanmasını tam olarak yerine getirmektedir. Kalsine kokun yüksek karbon içeriği dolgu malzemesi için düşük tüketim oranı sağlar ve böylelikle de sistem ömrünün devamlılığı sağlanır. Kalsine kokun düşük özgül direnci ve küçük parça boyutu anot yüzeyi ile toprak arasında mümkün olabilir en iyi teması sağlar.

Metalurjik Kok

Kül

0,1

max. 12 %

Uçucu

1.4 %

max. 1.8 %

Kükürt

0.6 %

max. 1.0 %

Nem

0.6 %

max. 1.0 %

Karışık karbon

0,89

max. 86 %

Sınflandırma: 0-1 mm; 1-5 mm; 2-7 mm; 3-10 mm

Rezistivite: Max 50 Ohm cm

Hacim ağırlığı: yaklaşık 700 kg/m3 (sıkıştırılmış)

Kalsine Petrol Koku

Kül

0.1 %

max. 0.8 %

Uçucu

0.6 %

max. 0.8 %

Nem

0.1 %

max.10.5 %

Karışık karbon

99%

max. 98 %

Sınıflandırma: 2 mm up to 8 mm

Rezistivite: Max 50 Ohm cm

Hacim ağırlığı: 800-900 kg/m3 (sıkıştırılmış)ÜRÜNÜN MODELLERİ


- Tip-A ve B Dolgu Malzemesi

- Metalurjik Kok Tozu

- Petrol Koku


ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARI
<< Geri