Ara
Referans Elektrot


Sabit Referans Elektrot

Korunan metal (katot) 'in iyonik ortam içerisindeki potansiyel yüklemesini tespit etmek için göreceli olarak referans elektrot kullanılır. Cu/CuSO4 (Bakır-Bakır Sülfat Referans Elektrot), Ag/AgCl (Gümüş Gümüş Klorür Referans Elektrot) ve Zn/ZnSO4 (Çinko Çinko Sülfat Referans Elektrot) tipli olmak üzere en çok kullanılan 3 tip referans elektrot vardır.

Bakır/Bakır sülfat Referans Elektroda toprak altı yapıların ölçülmesinde sık kullanılan, doygun bakır sülfat çözeltisi içine elektrolitik bakır metal daldırarak yapılan elektrottur. Ag/AgCl tipli elektrot ise daha çok deniz suyunun kirlilik faktörlerinden etkilenmemesi ve AgCl’ nin çözünmemesi sebebiyle deniz suyundaki ölçümler için kullanılır. Çinko tipli referans elektrotun çeliğin korozyonuna sebep olması ve boya filminde fazla potansiyel gerilimi oluşturması sebebiyle kullanılması mahsurludur.

Boru Hatlarında , Boru zemin potansiyelini ölçmek amacıyla iki tip Bakır/Bakır Sülfat (Cu/CuSO4) referans elektrot kullanılmaktadır. Birincisi Trafo/Redresör ünitesine bağlı sabit tip referans elektrottur. İkincisi Ölçü kutularından okuma yapmak için kullanılan seyyar tip referans elektrottur.

Mobil Referans Elektrot

Sabit tip referans elektrot kullanılmayan ölçü kutularında ölçüm yapma amacıyla seyyar tip referans elektrot kullanılır. Arazinin toprak olduğu yerlerde sabit tip referans elektrot yerine kullanımı daha ekonomik ve pratiktir.

ÜRÜNÜN MODELLERİ


- Sabit Referans Elektrot

- Mobil Referans Elektrot


ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARI


  • Sabit Tip Referans Elektrot


  • Sabit Referans Elektrot Çizimi


  • Çinko Referans Elektrot


  • Seyyar (Mobil) Tip Referans Elektrot


  • Seyyar (Mobil) Tip Referans Elektrot<< Geri